บริษัทบริการด้านโลจิสติกส์จัดส่งพัสดุชั้นนำของไทยที่ให้บริการ

พันธมิตรของเรา

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 25  ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยที่ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างแท้จริง การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น สินค้าเคมี และสินค้าอันตราย เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านตู้เติมเงินออนไลน์ เติมสบายพลัส, เวนดิ้งพลัส 

เป็นแพลตฟอร์มการรับชำระที่มั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้ง่ายต่อผู้บริโภค สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภค กระตุ้นบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอยู่เสมอ และบริหารต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการแข่งขัน เพื่อมอบสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการลูกค้า บนมาตรฐานที่สูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อสินค้าของบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ร่วมกับสังคมด้วยการเอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

เป็นบริษัทมหาชนด้านน้ำมัน และแก๊สสัญชาติไทยซึ่ง บางจากดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ รวมถึงดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการค้า

ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการขยายจุดให้บริการแฟรนไชส์ไปยังปั้มบางจากทั่วประเทศ

ขนส่ง EXPRESS ส่งด่วนทั่วไทย

Flash Express

ORANGE EXPRESS

Orange Express ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศอย่างรวดเร็วและปลอดภัย “น้องส้ม ส่งไว สบายกระเป๋า Orange Express” สามารถใช้บริการได้ที่สาขา ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ

True e-Logistics

NINJA VAN

Ninja van เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมให้บริการที่สาขาชิปป์สไมล์ เซอร์วิส 

DHL eCommerce

DHL ECO

ขนส่งชั้นนำมีชื่อเสียง พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการที่สาขา ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ รองรับกระบวนการของคุณด้วยโซลูชั่นการจัดส่ง E-Commerce ซึ่งพัฒนามาอย่างเต็มที่ และช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย

Flash Express

POST SABUY

SABUY SPEED X ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่แห่งวงการขนส่ง “โพสต์สบาย POST SABUY” พร้อมมอบประสบการณ์จัดส่งไว ใกล้ ไกล กล่องเดียวก็เข้ารับ บริการได้ที่ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ขนส่ง EXPRESS จัดส่งเร่งด่วน ถึงมือผู้รับโดยไว

LAZADA drop off point

MAKESEND EXPRESS

MAKESEND Express ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุแบบ Same day โดยให้บริการการจัดส่งพัสดุทั่วไป และการจัดส่งพัสดุรักษาอุณหภูมิ

(สามารถใช้บริการได้ที่แฟรนไชส์ชิปป์สไมล์ เซอร์วิสที่ร่วมรายการ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

ขนส่ง LOGISTIC ส่งทั่วไทย ใหญ่แค่ไหนก็ส่งให้ได้ สูงสุด 100 กิโล

LAZADA drop off point

RTT EXPRESS

RTT Express ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยที่ให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยสามารถจัดส่งพัสดุได้ทั่วประเทศ รองรับพัสดุที่มีน้ำหนักเยอะสูงสุด 100 กิโล

บริการ DROP OFF

LAZADA drop off point

LAZADA DROP OFF POINT

จุดให้บริการสำหรับ Drop พัสดุในแพลตฟอร์ม Lazada โดยให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ละแวกใกล้เคียง

LAZADA drop off point

DROP OFF BY NINJA VAN

จุดให้บริการสำหรับ Drop พัสดุในแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee โดยให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ (บางพื้นที่บางอำเภอ)

LAZADA drop off point

DROP OFF BY KERRY EXPRESS

จุดให้บริการสำหรับ Drop พัสดุในแพลตฟอร์ม Lazada  Shopee และ Tiktok โดยให้บริการทั่วประเทศ