fbpx

Sabuy Maxi

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
Sabuy Maxi

            โบรกเกอร์ประกันมุ่งหวังที่จะให้บริการประกันภัยรายย่อย ผ่านเครือข่ายร้านค้า และฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงประกันภัยจากชุมชน และพื้นที่นอกเมืองหลวง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริการประกันภัยที่ดี ให้บริการแบบมืออาชีพ เราแนะนำลูกค้าในการจัดทำประกันภัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และมีหน้าที่ดูแลการประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งก่อนระหว่างและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองสูงสุด โดยมีบริการกรมธรรม์หลากหลายประเภทออกแบบให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้คำนิยามที่ว่า “ผู้ให้บริการนายหน้าที่เป็นธรรมและเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยเรามีความมุ่งมั่นพัฒนา ชื่อเสียงของบริษัท การบริการประกันภัยให้อยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ที่ใช้บริการของเรา

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sabuymaxi.com/ และซื้อได้ง่าย ๆ ใกล้บ้านคุณ 

รูปแบบบริการ

ประกันภัยรถยนต์ ประกันการเดินทาง
พ.ร.บ. ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยมะเร็ง

Sabuy Maxi
Sabuy Maxi