เช็กสถานะพัสดุ

ตรวจสอบสถานะพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ORANGE EXPRESS

ตัวอย่างเลขพัสดุ – ORANGE EXPRESS

SXFxxxxxxxxxxxx

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

NINJA VAN

ตัวอย่างเลขพัสดุ – NINJA VAN

NVTHATPFSxxxxxxxxxx

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

POST SABUY

ตัวอย่างเลขพัสดุ – POST SABUY

EBxxxxxxxxxTH

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

DHL ECO

ตัวอย่างเลขพัสดุ – DHL ECO

5220035356241xxx (ตัวเลขทั้งหมด)

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

MAKESEND EXPRESS

ตัวอย่างเลขพัสดุ – MAKESEND EXPRESS

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

RTT EXPRESS

ตัวอย่างเลขพัสดุ – RTT EXPRESS

SSxxxxxxxxxxxxxxxRTT