เช็คสถานะพัสดุ

ตรวจสอบสถานะพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

Orange Express

เลขพัสดุ Tracking ที่มีการนำส่งที่สาขาชิปป์สไมล์ ที่ต้องกรอกเพื่อเช็คสถานะพัสดุ ตัวอย่างเลขพัสดุ Orange Express 

ตัวอย่างเลขพัสดุ SXF0000000000000

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

Ninja Van

ตัวอย่างเลขพัสดุ

NVTHATPFSxxxxxxxxxx

ตรวจสอบสถานะพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

เลขพัสดุ Tracking ที่มีการนำส่งที่สาขาชิปป์สไมล์ ที่ต้องกรอกเพื่อเช็คสถานะพัสดุ

ตัวอย่างเลขพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่างเลขพัสดุ EMS
EBXXXXX4405TH

ตัวอย่างเลขพัสดุ eCo-post
OFXXXXX7539TH

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

DHL Eco

ตัวอย่างเลขพัสดุ
5220035356241XXX (ตัวเลขทั้งหมด )

ตรวจสอบสถานะพัสดุ DHL eCommerce

RTT Express

ตัวอย่างเลขพัสดุ
SSxxxxxxxxxxxxxxxRTT