ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการประชุมของเราเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราคาดหวังให้สมาชิกของกิจกรรมอื่น ๆ ของเราและพื้นที่อภิปรายดิจิตอลเป็นไปตามมาตรฐานพฤติกรรมที่เท่าเทียมกัน

Summary

1. Introduction

2. Marketing

3. Prices and Payment

4. Changes to the Conference and Cancellations

5. Content

6. Liability

7. General

8. Code of Conduct

Our Code of Conduct can be found at https://www.shipsmileservices.com/code-of-conduct/ – by attending the event you explicitly agree to be bound by the terms of the Code of Conduct.

9. Privacy Policy

Our privacy policy can be found at https://www.shipsmileservices.com/privacy-policy – by attending the conference you agree to our treatment of your data – specifically as it pertains to our legitimate interests and contractual obligation to you in delivering the event – while still retaining the rights to object to our use of your data, the right to have your data corrected, and the right to review all data we hold in relation to you as an attendee.