เครื่องพิมพ์ XINET MD-38 (ปริ้นสติ๊กเกอร์)

฿3,500.00

เครื่องพิมพ์ XINET MD-38 (ปริ้นสติ๊กเกอร์)
รับประกัน 1 ปี
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวม : 2.35 กก.
ประเภทเทคโนโลยี : กำรพิมพ์ฉลำก
วิธีการเชื่อมต่อ : ต่อสาย , USB
การพิมพ์ทั้งสองหน้าอัตโนมัต : ไม่รองรับ
รุ่นที่ผ่านการรับรอง : DPL4010X
การพิมพ์ไร้ขอบ : ไม่
ระบบที่รองรับ : Windows
ประเภทเครื่องพิมพ์ : เครื่องพิมพ์ขาวดา
วิธีการพิมพ์ : ความร้อน
ความกว้างการพิมพ์ : 108 มม.
รองรับขนาดกระดาษ : 20-118 มม.
พลังงาน : 220 V
รายการบรรจุภัณฑ์ : เครื่องพิมพ์ , คู่มือ , สาย USB , ไดรฟ์ CD , สายไฟ

หมวดหมู่: