LAZADA drop off point

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off Point สำหรับสินค้าของร้านค้า Lazada หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบบ Lazada โดยมีรถของ Lazada เข้ารับพัสดุที่สาขาชิปป์สไมล์ “หน้าร้านไม่ต้องรับภาระ ในการรับเงินชำระหรือต้องติดตามพัสดุ” ไม่ใช่การรับส่งพัสดุอื่นทั่วไป

พื้นที่ที่ให้บริการ

กรุงเทพและปริมณฑล ( กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) และสมุทรสาคร

เงื่อนไขที่สามารถใช้บริการ

  1.  มีคนเฝ้าประจำ เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดุของพนักงาน Lazada
  2. มีกล้องวงจรปิด (สำคัญมาก) 2 -3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการทำงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับและนำส่งพัสดุ ไม่มีข้อนี้ ไม่ได้เด็ดขาด
    ******** สำคัญ **********
  3. ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องมีเครื่องแสกนบาร์โค๊ด
  5. มีพื้นที่ ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุที่รับ
    ** จะได้รับการสนับสนุนตู้เก็บพัสดุ จาก Lazada **

โดยให้ใช้ฟรี แต่สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเป็น Lazada

สิ่งที่ได้รับ

สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน หรือการสอนการใช้งานโดยทีมงาน Lazada

การใช้งาน

ผ่านระบบโปรแกรมของทาง Lazada

ตรวจสอบพัสดุ