LAZADA DROP OFF POINT

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off Point สำหรับสินค้าของร้านค้า Lazada หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบบ Lazada โดยมีรถของ Lazada เข้ารับพัสดุที่สาขาชิปป์สไมล์ “โดยหน้าร้านมีหน้าที่สแกนพัสดุ Drop Off เข้าระบบ”

พื้นที่ที่ให้บริการ

1. กรุงเทพฯ
2. นครปฐม
3. นนทบุรี
4. ปทุมธานี
5. ระยอง
6. ชลบุรี

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเปิดจุดบริการขึ้นอยู่กับทางบริษัท Lazada พิจารณา

เงื่อนไขการเปิดจุดบริการ

  1. มีพนักงานประจำร้าน เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดุของพนักงาน Lazada
  2. มีกล้องวงจรปิด (จำเป็นมาก) 2 – 3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการทำงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับ และนำส่งพัสดุ ไม่มีข้อนี้ ไม่ได้เด็ดขาด
    ******** สำคัญ **********
  3. ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องมีเครื่องสแกนบาร์โค้ด
  5. มีพื้นที่ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุที่รับ
    ** จะได้รับการสนับสนุนตู้เก็บพัสดุจาก Lazada **

โดยให้ใช้ฟรี แต่สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเป็น Lazada

สิ่งที่ได้รับ

สื่อป้ายสติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน หรือการสอนการใช้งานโดยทีมงาน Lazada

การใช้งาน

ผ่านระบบโปรแกรมของทาง Lazada

ตรวจสอบพัสดุ