fbpx

Flash Express

FLASH EXPRESS CO., LTD

รูปแบบการให้บริการ

Flash Express เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ คุณสามารถใช้ แอพเพื่อนัดให้คูเรียเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านฟรีตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไป หลังจากบุ๊คกิ้งงานผ่านAPPแล้ว คูเรียจะเข้ารับพัสดุของคุณภายใน 2 ชั่วโมง และคุณยังสามารถติดตามพัสดุได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาสาขาที่ให้บริการ ตรวจสอบราคาค่าขนส่งและอื่นๆอีกมากมาย

เอกสารสำหรับเคลมสินค้า

  1. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
  2. Book Bank สำหรับโอนเงินค่าสินค้า
  3. ใบเสร็จแสดงราคาสินค้า
  4. แบบฟอร์มการเคลม โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ส่งให้ใส่ข้อมูลและส่งกลับมายังบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อตกลงการใช้บริการส่งสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง

(สำหรับหน้าร้านสาขาชิปป์สไมล์เซอร์วิสใช้งาน)

เงื่อนไขและกระบวนการรับประกันและชดเชยความเสียหาย

แบบฟอร์มการแจ้งขอรับประกันและชดเชยความเสียหาย/ Claim Form

เรทค่าธรรมเนียมบริการคุ้มครองความเสียหายพัสดุ

เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ

ตารางค่าธรรมเนียมจัดส่งพัสดุของขนส่ง บริษัท แฟชช เอ็กซ์เพรส จำกัด