fbpx

ข่าวประชาสัมพันธ์

5/01/2565

Orange ส่งปั๊บ รับโชค แจกกระหน่ำวันละเครื่อง

กติกาการร่วมสนุก

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express

1. ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือทุกวัน ง่ายๆ เพียงคุณใช้บริการ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express ไม่จำกัดราคาขั้นต่ำ

2. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลข Tracking พัสดุ ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

3. แจกโทรศัพท์ Huawei Kirin 710A ทุกวัน วันละเครื่อง เริ่มแจก 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565 รวม 45 เครื่อง

4. แจกโทรศัพท์ iPhone 13 Pro 128 GB ในวันที่ 13 ม.ค. และ 19 ก.พ. 2565 วันละ 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง

5. ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันเวลา 19.00 น. ทาง www.plusexpress.co / www.shipsmileservices.com

6. ระบบจะล้างข้อมูลใหม่ทุกวัน ดังนั้น ส่งทุกวัน จะได้ลุ้นทุกวัน

 

สำหรับร้านค้าแฟรนไชส์ที่ให้บริการส่งพัสดุ ORANGE EXPRESS Powered By Kerry Express

1. ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือทุกวัน ง่ายๆ เพียงคุณทำยอดการส่งพัสดุ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express ขั้นต่ำ 10 กล่องขึ้นไป ต่อวัน และขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าละ 1 สิทธิ์ในการลุ้น ต่อวัน

2. ตกแต่งร้านครบตามที่บริษัทฯ กำหนด (ธงญี่ปุ่น + ป้ายผ้าใบ + สติ๊กเกอร์ติดกระจก)

3. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขรหัสร้านค้า

4. แจกโทรศัพท์ Huawei Kirin 710A ทุกวัน วันละเครื่อง เริ่มแจก 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565 รวม 45 เครื่อง

5. แจกโทรศัพท์ iPhone 13 Pro 128 GB ในวันที่ 13 ม.ค. และ 19 ก.พ. 2565 วันละ 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง

6. ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันเวลา 19.00 น. ทาง www.plusexpress.co / www.shipsmileservices.com

7. ระบบจะล้างข้อมูลใหม่ทุกวัน ดังนั้น ทำยอดทุกวัน จะได้ลุ้นทุกวัน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565

• ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• วิธีการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดย ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express

• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่ออกใบกำกับภาษีมาที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

• ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรมจับรางวัลผู้โชคดีที่เป็นไปตามข้อกำหนด โปร่งใส และตรวจสอบได้

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

• พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันที่ประกาศ

ร้านค้าผู้โชคดี

ลูกค้าผู้โชคดี

6 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM0469

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ ตลาดวัดชัยฉิมพลี

เจ้าของ : บริษัท เค.เจ.ยูนิฟายด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

รหัส Tracking : SXF141000000520

ชื่อ : Scrubb X

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ ปั้มบางจากบางกะดี่

7 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 1164

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ หนองค้างพลู

เจ้าของ : คุณสุปรีชา บุญมาศิริ

รหัส Tracking : SXF092400000330

ชื่อ : คุณโสภณ ชุ่มโสภณ

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ เด่นชัยสามัคคีเฟส 1

8 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM1228

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ พุทธมณฑลสาย 3

เจ้าของ : คุณธนวรรธน์ ปรากฎชื่อ

รหัส Tracking : PLF028100000204

ชื่อ : คุณรณเกติ ชินตานนท์

ส่งที่ร้าน : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ประชาสงเคราะห์ดินแดง

9 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM1366

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ โชคสมาน 5

เจ้าของ : คุณณัฏฐกมล สุขยะฤกษ์

รหัส Tracking : SXF221300001094

ชื่อ : คุณสมศรี เกื้อศิริเกียรติ

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ สาขา บ้านค่าย

10 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : PESP0274

ชื่อร้านค้า : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา บ้านโนนงาม

เจ้าของ : คุณปราชญา ลิ้มรัตนพันธุ์

รหัส Tracking : SXF127200002762

ชื่อ : คุณอิทธิเตโช

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ ซอยสาครมงคล 2

11 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : PESP0313

ชื่อร้านค้า : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา กันกล่อง

เจ้าของ : คุณณฐมน ลาภทรงสุข

รหัส Tracking : PLF928900000348

ชื่อ : MeMee Shop (ชื่อที่ใช้ในการส่ง)

ส่งที่ร้าน : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา โชคชัย 4 ซอย 65

12 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 1836

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ ตลาดเด่นชัย ซอยมังกร

เจ้าของ : คุณปราโมทย์ ก้อนเพชร

รหัส Tracking : SXF135000000173

ชื่อ : DAIETTO (ชื่อที่ใช้ในการส่ง)

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ Cozy เลียบด่วนประชาอุทิศ

13 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 0150

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ พุทธบูชา

เจ้าของ : คุณพรทิพย์ ธนากร

รหัส Tracking : SXF330000000561

ชื่อ : บริษัท อาร์ หอมดี โลจิสติกส์ จำกัด

ส่งที่ร้าน : SM3277 ชิปป์สไมล์ ท่าแขก

14 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 0150

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ พุทธบูชา

เจ้าของ : คุณพรทิพย์ ธนากร

รหัส Tracking : SXF330000000561

ชื่อ : บริษัท อาร์ หอมดี โลจิสติกส์ จำกัด

ส่งที่ร้าน : SM3277 ชิปป์สไมล์ ท่าแขก

15 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SMB 2315

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ บ้านว่าน หน้าวัดหนองพะวา

เจ้าของ : คุณรักษ์ จันทร

รหัส Tracking : SXF137600000324

ชื่อ : คุณแบงค์

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ สระกะเทียม

16 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : PE0658

ชื่อร้านค้า : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ดินแดง

เจ้าของ : คุณมานะชัย

รหัส Tracking : PLF038200000085

ชื่อ : คุณ ธนภัทร ทรัพย์ทวี

ส่งที่ร้าน : พลัส เอ็กซ์เพรส สาขาจุดบริการรับ-ส่งพัสดุ

ต.แหลมผักเบี้ย

17 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 2244

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ ไอลีฟบิส แสมดำ-พันท้ายฯ

เจ้าของ : คุณยุทธศักดิ์ สนประเสริฐ

รหัส Tracking : PLF934800000201

ชื่อ : ร้าน AM goldleaf (ชื่อที่ใช้ในการส่ง)

ส่งที่ร้าน : ศาลากลาง นนบุรี

18 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 2065

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ ตลาดหนองปรือ

เจ้าของ : คุณเฉลิม พิรานนท์

รหัส Tracking : SXF220600002443

ชื่อ : ด.ต.ผดุงเกียรติ สงวนเขียว

ส่งที่ร้าน : SM 2653 ชิปป์สไมล์ สาขา จะทิ้งพระ

19 มกราคม 2565

รหัสร้านค้า : SM 1275

ชื่อร้านค้า : ชิปป์สไมล์ วิสัยใต้

เจ้าของ : คุณณัฐกานต์ จินาไหม

รหัส Tracking : SXF228300000512

ชื่อ : ร้านของขวัญ

ส่งที่ร้าน : ชิปป์สไมล์ สาขา หางน้ำสาคร