ข่าวประชาสัมพันธ์

5/01/2565

Orange ส่งปั๊บ รับโชค แจกกระหน่ำวันละเครื่อง

กติกาการร่วมสนุก

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express

1. ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือทุกวัน ง่ายๆ เพียงคุณใช้บริการ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express ไม่จำกัดราคาขั้นต่ำ

2. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลข Tracking พัสดุ ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

3. แจกโทรศัพท์ Huawei Kirin 710A ทุกวัน วันละเครื่อง เริ่มแจก 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565 รวม 45 เครื่อง

4. แจกโทรศัพท์ iPhone 13 Pro 128 GB ในวันที่ 13 ม.ค. และ 19 ก.พ. 2565 วันละ 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง

5. ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันเวลา 19.00 น. ทาง www.plusexpress.co / www.shipsmileservices.com

6. ระบบจะล้างข้อมูลใหม่ทุกวัน ดังนั้น ส่งทุกวัน จะได้ลุ้นทุกวัน

 

สำหรับร้านค้าแฟรนไชส์ที่ให้บริการส่งพัสดุ ORANGE EXPRESS Powered By Kerry Express

1. ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือทุกวัน ง่ายๆ เพียงคุณทำยอดการส่งพัสดุ ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express ขั้นต่ำ 10 กล่องขึ้นไป ต่อวัน และขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าละ 1 สิทธิ์ในการลุ้น ต่อวัน

2. ตกแต่งร้านครบตามที่บริษัทฯ กำหนด (ธงญี่ปุ่น + ป้ายผ้าใบ + สติ๊กเกอร์ติดกระจก)

3. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขรหัสร้านค้า

4. แจกโทรศัพท์ Huawei Kirin 710A ทุกวัน วันละเครื่อง เริ่มแจก 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565 รวม 45 เครื่อง

5. แจกโทรศัพท์ iPhone 13 Pro 128 GB ในวันที่ 13 ม.ค. และ 19 ก.พ. 2565 วันละ 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง

6. ประกาศผลผู้โชคดีทุกวันเวลา 19.00 น. ทาง www.plusexpress.co / www.shipsmileservices.com

7. ระบบจะล้างข้อมูลใหม่ทุกวัน ดังนั้น ทำยอดทุกวัน จะได้ลุ้นทุกวัน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 5 ม.ค. – 19 ก.พ. 2565

• ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• วิธีการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดย ORANGE EXPRESS powered by Kerry Express

• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่ออกใบกำกับภาษีมาที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

• ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรมจับรางวัลผู้โชคดีที่เป็นไปตามข้อกำหนด โปร่งใส และตรวจสอบได้

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณี และให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

• พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

• คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม