NINJA VAN

Ninja Van ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุและไปรษณีย์แบบครบวงจร ให้บริการ รับ - ส่งของทั่วประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับบริการขนส่งไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
NINJA VAN

รูปแบบการให้บริการ

  • บริการจัดส่งภายใน 2 วันสำหรับเขตพื้นที่ให้บริการหลัก และ 3 – 4 วันทำการในเขตพื้นที่ห่างไกล
  • บริการชำระเงินปลายทางที่น่าเชื่อถือ และการคืนเงินค่าสินค้าที่รวดเร็ว (ค่าธรรมเนียม COD 1.5% + Vat 7%)
  • การเชื่อมต่อข้อมูล (Integration) ที่ทันสมัย
  • ฝ่ายบริการลูกค้าที่ใช้งาน โดยมืออาชีพคอยดูแล
  • ประกันพัสดุสูญหาย หรือเสียหาย มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
NINJA VAN