สองปีที่รอคอย….สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

“ยกระดับธุรกิจแฟรนไซส์ อีกก้าวของ Shipsmile services ได้รับการยกระดับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

 Shipsmile Services ได้รับรางวัล The Best Practice ในปี2019 นี้ด้วยนะค่ะ

ขอขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์
อธิการบดี มอบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ขอบคุณทุกสาขาแฟรนไชส์ที่ไว้ใจและเลือกเรา
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน

ก้าวต่อไป ISO 9001 ครับ
#Shipsmileservices
#รวบรวมขนส่งชั้น
#ลงทุนเพื่ออนาคตรับงานบริการเสริมสร้างรายได้