Drop off Shopee/Lazada by Ninja Van

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off สำหรับสินค้าของร้านค้า Shopee และ Lazada หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบบ Shopee และ Lazada โดยมีรถของ Ninja Van เข้ารับพัสดุที่สาขาชิปป์สไมล์ “หน้าร้านไม่ต้องรับภาระ ในการรับเงินชำระหรือต้องติดตามพัสดุ” ไม่ใช่การรับส่งพัสดุอื่นทั่วไป

พื้นที่ที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ทุกพื้นที่ 

ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ (บางพื้นที่บางอำเภอ)

เงื่อนไขที่สามารถใช้บริการ

  1.  มีคนเฝ้าประจำ เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดุของพนักงาน Ninja Van
  2. มีกล้องวงจรปิด (สำคัญมาก) 2 -3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการทำงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับและนำส่งพัสดุ ไม่มีข้อนี้ ไม่ได้เด็ดขาด
    ******** สำคัญ **********
  3. ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องมีเครื่องแสกนบาร์โค๊ด
  5. มีพื้นที่ ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุที่รับ แยกประเภทพัสดุให้เรียบร้อย

สิ่งที่ได้รับ

สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน และธงญี่ปุ่น

การใช้งาน

ผ่านระบบโปรแกรมของทาง Ninja Van

ตรวจสอบพัสดุ