DROP OFF SHOPEE และ LAZADA BY NINJA VAN

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off สำหรับสินค้าของร้านค้า Shopee และ Lazada หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบบ Shopee และ Lazada โดยมีรถของ Ninja Van เข้ารับพัสดุที่สาขาชิปป์สไมล์ “โดยหน้าร้านมีหน้าที่สแกนพัสดุ Drop Off เข้าระบบ”

พื้นที่ที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

เงื่อนไขการเปิดจุดบริการ

  1. มีพนักงานประจำร้าน เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดุของพนักงาน Ninja Van
  2. มีกล้องวงจรปิด (จำเป็นมาก) 2 – 3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการทำงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับ และนำส่งพัสดุ ไม่มีข้อนี้ ไม่ได้เด็ดขาด
    ******** สำคัญ **********
  3. ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องมีเครื่องสแกนบาร์โค้ด
  5. มีพื้นที่ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุที่รับ แยกประเภทพัสดุให้เรียบร้อย

สิ่งที่ได้รับ

สื่อป้ายสติกเกอร์ติดกระจกหน้าร้าน และธงญี่ปุ่น

การใช้งาน

ผ่านระบบโปรแกรมของ Shipsmile services

ตรวจสอบพัสดุ