DROP OFF SHOPEE และ LAZADA BY KERRY EXPRESS

รูปแบบการให้บริการ

การเป็นจุด Drop Off สำหรับสินค้าของร้านค้า Shopee, Lazada และ Tiktok หรือแม่ค้าที่อยู่ในระบบ Shopee, Lazada และ Tiktok โดยมีรถของ Kerry Express เข้ารับพัสดุที่

สาขาชิปป์สไมล์ “โดยหน้าร้านมีหน้าที่สแกนพัสดุ Drop Off เข้าระบบ”

พื้นที่ให้บริการ

พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

เงื่อนไขการเปิดจุดบริการ

1. มีพนักงานประจำร้าน เพื่อรองรับการเข้ามารับพัสดุของพนักงาน Kerry Express
2. มีกล้องวงจรปิด (จำเป็นมาก) 2 – 3 มุมมอง เพื่อให้เห็นการทำงานในหน้าร้าน เห็นถึงขั้นตอนการรับ และนำส่งพัสดุ ไม่มีข้อนี้ ไม่ได้เด็ดขาด
******** สำคัญ **********
3. ต้องมีการเรียนรู้การใช้งานอย่างเคร่งครัด
4. ต้องมีเครื่องสแกนบาร์โค้ด
5. มีพื้นที่ว่างประมาณ 2 x 3 เมตรสำหรับจัดเก็บ จัดเรียงพัสดุที่รับ แยกประเภทพัสดุให้เรียบร้อย

การใช้งาน

ผ่านระบบโปรแกรมของ Shipsmile Services