บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

02-0090555

}

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 น. - 18.00 น.

q

fraudalert@shipsmileservices.com

แจ้งเรื่องทุจริต

shipsmileservices@gmail.com

สายด่วน

ธัญลักษณ์ ลายคราม (คุณ อ้อม)

ธัญลักษณ์ ลายคราม (คุณ อ้อม)

Sale Manager

082-5792638

ธวัชชัย สังข์ทอง (คุณเก้า)

ธวัชชัย สังข์ทอง (คุณเก้า)

Sale Executive

061-8407722

สิปาง อัครไกรวรพันธุ์ (คุณใบเตย)

สิปาง อัครไกรวรพันธุ์ (คุณใบเตย)

Sale Executive

081-7132166

ธนรดา เลิศพงศ์ไพบูลย์ (คุณตงฉิน)

ธนรดา เลิศพงศ์ไพบูลย์ (คุณตงฉิน)

Sale Executive

062-8795000

ศรรานี แสนคำหมื่น (คุณน้ำฝน)

ศรรานี แสนคำหมื่น (คุณน้ำฝน)

Sale Executive

063-4012227

เสาวลักษณ์  สุขโสภี (คุณกระต่าย)

เสาวลักษณ์ สุขโสภี (คุณกระต่าย)

Sale Executive

062-7047171

โสภาพรรณ แซ่เฮีย (คุณบี)

โสภาพรรณ แซ่เฮีย (คุณบี)

Sale Executive

099-1246361

Shipsmile Services (Head Office)

Shipsmile Services (Head Office)