จรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณนี้จะถูกนำไปใช้เป็นหลักในการประชุมของเราและเหตุการณ์ในคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราคาดหวังให้สมาชิกของพื้นที่อภิปรายดิจิตอลของเราปฏิบัติตามมาตรฐานพฤติกรรมที่เท่าเทียมกัน

The goal of the conference is to create a safe environment for the free flow of ideas so we can push product management forward. We expect everyone at the conference to show respect for the person, if not the ideas, and conduct themselves in a respectful and professional manner while at the conference and the after-party.

By attending the conference and associated after-party, you agree to abide by and support this Code of Conduct. It applies equally to delegates, sponsors, event crew, speakers and any other officially associated personnel.